Một bài nói chuyện chia sẻ đúc kết từ hành trình đầu tư hơn 40 năm của Chuck Arke. Ông đề cập đến phương pháp đầu tư ghế đẩu 3 chân, liệt kê các case study đầu tư tăng giá trị ngàn lần.
2
Hàng hóa mang tính chu kỳ và tạo ra các cơ hội đầu tư. Nhân sự kiện cổ phiếu thép dậy sóng trở lại gần đây, mình lược dịch bài này để các bạn cùng tham…
2
Hòa Phát tham gia sản xuất container xuất phát từ nhu cầu thị trường; người mua & thuê container có thể tự chủ vận chuyển, giao nhận& khả năng tự chủ…
2
Thị trường khó ước tính tính cơ hội (từ các cơ hội kinh doanh mới) vì một số lý do sau: 1. Thông tin không được công bố rõ ràng khi công ty mẹ không…
1
Việc Thế Giới Di Động (MWG) lấn sang mảng logistics, mở rộng ngành hàng thời trang etc., hay Hòa Phát (HPG) bắt tay sản xuất container. Các cơ hội này…
1
Bài phân tích tổng quát về mô hình kinh doanh của American Tower, giúp bạn tiết kiệm thời gian để hiểu hơn về mô hình tương tự của Tổng Công ty Công…
1
American Tower là một trong những khoản đầu tư đã được nhà đầu tư huyền thoại Chuck Akre nắm giữ trên hai mươi năm nay, với khoản sinh lời tính bằng…
1
Một cuộc trao đổi hay về các cổ phiếu vốn hóa nhỏ & siêu nhỏ từ Twitter: @leading_nowhere. Một lãnh vực mình nghĩ có thể mang lại tiềm năng đầu tư cho…
See all

tinlh2407’s Newsletter