Đăng ký Newsletter để học hỏi & chia sẻ các kiến thức - thực tiễn đầu tư cổ phiếu ở Việt Nam

Mình lập Newsletter này vì hứng thú với mô hình bạn đọc qua Newsletter email của Substack. Thông qua việc chọn lọc các kiến thức, tài liệu và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về việc đầu tư cổ phiếu (lọc cổ phiếu, phân tích doanh nghiệp, định giá, thị trường v.v…), mình mong muốn được kết nối và có nhiều bạn bè quan tâm hơn trong lĩnh vực đầu tư giá trị ở thị trường cổ phiếu Việt Nam!

Chia sẻ với bạn bè Newsletter này nếu bạn thấy bổ ích!